Eksperci w Puszczy Białowieskiej

W dniach 20-22 lutego w Nadleśnictwach Białowieża, Hajnówka i Browsk przebywali profesorowie z Rady Naukowej Leśnictwa powołanej przez Prezesa Rady Ministrów.
28.07.2017 | Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

W dniach 20-22 lutego w Nadleśnictwach Białowieża, Hajnówka i Browsk przebywali profesorowie z Rady Naukowej Leśnictwa powołanej przez Prezesa Rady Ministrów.

Naukowcy z wydziałów leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz przedstawiciel ministra środowiska oglądali drzewostany zaatakowane przez kornika drukarza i zapoznali się z rozmiarami klęski.

Eksperci oglądali martwe świerki, pobierali próbki drewna i kory z chodnikami larwalnymi owada, zbierali pędy świerków, dyskutowali z leśnikami na temat gradacji kornika drukarza w Puszczy.

Ostatniego dnia pobytu członkowie rady spotkali się Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą podlaskim. W zebraniu udział wzięli również marszałek województwa podlaskiego, wiceminister środowiska, zastępca dyrektora generalnego LP, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedstawiciele puszczańskich samorządów i nadleśnictw oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Naukowcy zadawali pytania na temat działań administracyjnych w Puszczy Białowieskiej dotyczących rozpadu drzewostanów świerkowych. Na podstawie wizji lokalnej, zebranych materiałów i udzielonych odpowiedzi eksperci przygotują raport i przedstawią go prezesowi rady ministrów.