PGL Lasy Państwowe

 • O Lasach Państwowych

  O Lasach Państwowych

  Prezentacja przeszło 90-letniej historii Lasów Państwowych

 • Misja

  Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa.

 • Organizacja

  Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

 • Historia

  Historia

  Lasy Państwowe mają już 90 lat. Mimo historycznych zakrętów i zmian organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością.

 • Programy unijne

  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest organizacją ekspercką w zakresie wdrażania, koordynacji, inicjowania i zarządzania projektami w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dofinansowanymi z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. CKPŚ jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP.

 • Współpraca

  Lasy Państwowe współpracują z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim w ochronie przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Współpraca polega zarówno na stałym partnerstwie, jak też na przygotowaniu jednorazowych akcji społecznych.

 • Nauka

  Współczesne leśnictwo oparte jest na solidnych fundamentach naukowych. Rozwój nauk leśnych i biologicznych ma bezpośrednie przełożenie na działania w Lasach Państwowych. Wyniki prac badawczych wspierają założenia zrównoważonego i trwałego leśnictwa.

Ostatnie aktualności

 • Puszcza w większości jest dostępna

  Puszcza w większości jest dostępna

 • Dlaczego w Puszczy pracują harwestery?

  Dlaczego w Puszczy pracują harwestery?

 • Co się teraz dzieje w Puszczy?

  Co się teraz dzieje w Puszczy?

 • Moc kwiatów zamknięta w słoiku

  Moc kwiatów zamknięta w słoiku