Lasy Państwowe i służba więzienna rozpoczynają współpracę

15.09.2021

Lasy Państwowe zacieśniają współpracę ze Służbą Więzienną. Chodzi o możliwość zatrudniania skazanych przez nadleśnictwa.

Aby podkreślić wolę wspólnego działania, Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie. 15 września dokument podpisali szefowie Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica) w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w leśnych.