Jan Tabor z DGLP o nowych aneksach dla Puszczy Białowieskiej

09.03.2021

- Większość pozyskania będzie miała miejsce na terenach porolnych, poza obszarem Puszczy Białowieskiej - mówi Jan Tabor, naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.