Andrzej Rodziewicz |1947 - 2021|

29.07.2021

Zmarł Andrzej Rodziewicz, dyrektor generalny Lasów Państwowych w latach 1992–1993, wieloletni przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
Andrzej Rodziewicz urodził się w 1947 r. w Warszawie, w czerwcu 1965 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego. Od września 1965 r. do kwietnia 1966 r. pracował jako wolontariusz w Instytucie Zoologii PAN w pracowniach entomologicznych.

W 1968 r. ukończył pomaturalną Państwową Leśną Szkołę Techniczną w Tułowicach, gdzie uzyskał dyplom technika technologa w specjalności leśnictwo. Po ukończeniu szkoły odbył staż w Nadleśnictwie Huta Garwolińska (obecnie Nadleśnictwo Garwolin). W 1968 r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Studia ukończył w 1974 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera gospodarki leśnej.

W latach 1974–1989 pracował w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych – głównie z zakresu ochrony lasu. W pracy badawczej zajmował się m.in. zastosowaniem feromonów w leśnictwie oraz diagnozowaniem przyczyn osłabienia i zamierania drzewostanów.

Po zakończeniu misji kierowania Lasami Państwowymi, w 1993 r. Andrzej Rodziewicz podjął pracę w Zespole Ochrony Lasu w Łodzi. Kierował tą specjalistyczną jednostką aż do zakończenia aktywności zawodowej.

Wiosną 1989 r. zainicjował odbudowę struktur Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa, co zaowocowało odtworzeniem struktur „Solidarności” w Lasach Państwowych. W październiku 1989 r., w trakcie odbywającego się w Jedlni II Zjazdu KSPL, został wybrany na Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Funkcję tę pełnił do lutego 1992 r.

W listopadzie 2016 r. decyzją Konrada Tomaszewskiego, ówczesnego dyrektora generalnego LP, został przewodniczącym Rady Konsultacyjnej LP. W 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego.

Odszedł 16 lipca w wieku 74 lat.