Seminarium „Kontrolowane wypalanie jako metoda czynnej ochrony przyrody”

Seminarium otwarte IBL, na którym zostaną zaprezentowane metody czynnej ochrony przyrody, odbędzie się 14 listopada.

Seminarium otwarte IBL, na którym zostaną zaprezentowane metody czynnej ochrony przyrody, odbędzie się 14 listopada.

Seminarium będzie podsumowaniem wyników trzyletniego projektu realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „Opracowanie zasad ochrony przeciwpożarowej obiektów chronionych oraz stosowania kontrolowanego wypalania, jako metody czynnej ochrony przyrody".