Nowe wystawy w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie

Liść – małe dzieło sztuki oraz Fotografia przyrodnicza Karola Murata to dwie czasowe wystawy, których wernisaże już wkrótce odbędą się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Pierwsza z wystaw od 5 kwietnia będzie dostępna do zwiedzania w Oficynie, druga – od 12 kwietnia w Powozowni.

Liść – małe dzieło sztuki oraz Fotografia przyrodnicza Karola Murata to dwie czasowe wystawy, których wernisaże już wkrótce odbędą się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Pierwsza z wystaw od 5 kwietnia będzie dostępna do zwiedzania w Oficynie, druga – od 12 kwietnia w Powozowni.

Ceramika, malarstwo, drutoplastyka oraz zdjęcia z liściem w roli głównej złożą się na wystawę prac Grażyny Głuch i Huberta Ogara. Grażyna Głuch zawodowo zajmuje się edukacją przyrodniczo-leśną w Izbie Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, a inspiracji twórczych szuka w lesie, parku, ogrodzie oraz w domu.

Jej prace łączy tematyka związana z przyrodą oraz kolorystyka. Natomiast Hubert Ogar tworzy z drutu gałązki różnych gatunków drzew i krzewów. Na co dzień pracuje w Leśnym Ośrodku Edukacji w Jedlni Letnisko. Jest leśnikiem, a wiedzę zdobytą na wydziałach  leśnym i ogrodniczym znakomicie łączy z pasją.

Karol Murat jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Całą swoją karierę zawodową związał ze szkolnictwem leśnym i Technikum Leśnym w Warcinie, gdzie nauczał przedmiotów zawodowych. Od czasów studenckich zajmuje się fotografią przyrodniczą, jest członkiem oddziału pomorsko-kujawskiego Polskiego Związku Fotografików Przyrody.

Zapraszamy do Muzeum Leśnictwa!

Wernisaż wystawy Liść – małe dzieło sztuki odbędzie się 5 kwietnia o godz. 13.00 w Oficynie, a wernisaż wystawy Karola Murata – 12 kwietnia o godz. 13.00 w Powozowni.