Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędą się 9-11 października w Poznaniu. Targi zostały objęte patronatem branżowym przez Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędą się 9-11 października w Poznaniu. Targi zostały objęte patronatem branżowym przez Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP.

Informacje także na stronie targów.

Targi POL-ECO SYSTEM to najbardziej prestiżowe zarówno w Polsce, jaki i Europie Środkowo-Wschodniej, wydarzenie dla branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Podczas POL-ECO SYSTEM przedstawiane są inicjatywy przedsiębiorców i przedstawicieli nauki, prezentujące innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Targi POL-ECO SYSTEM to także miejsce spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli branżowych izb i stowarzyszeń.

Tematyka ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń.

Integralną częścią POL-ECO SYSTEM będzie zorganizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „EkoSfera”, którą patronatem honorowym objął premier Mateusz Morawiecki.

W ramach „EkoSfery” odbędzie się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń. Tematyka obejmować będzie m.in. zrównoważoną gospodarkę odpadami, gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawę jakości powietrza, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju, ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczną i poprawę jakości życia w miastach.

Nieodłączną częścią „EkoSfery” jest wystawa laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”, którego celem jest promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspiera on nowoczesnych przedsiębiorców i projektantów wprowadzających innowacyjne metody m.in. przetwarzania czy ponownego wykorzystania odpadów. W tym roku po raz pierwszy laureaci będą mogli osobiście opowiedzieć o swoich produktach.

Na targach POL-ECO SYSTEM prezentowane są innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt szeroko rozumianej ekologii. Ekspozycję targową tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości.

POL-ECO SYSTEM to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ofertą firm proponujących rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii (od fotowoltaiki po biomasę), a także gospodarki wodno-ściekowej.

Targi POL-ECO-SYSTEM są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną.