Prośba Stowarzyszenia Pszczelarzy o wykonanie ekspertyzy

Stowarzyszenie Pszczelarzy działające w rejonie Puszczy Białowieskiej zwróciło się z prośbą o wykonanie ekspertyzy, aby zbadać oddziaływanie zamierania świerków na owady z rodziny pszczołowatych (Apidae).
20.09.2017

Stowarzyszenie Pszczelarzy działające w rejonie Puszczy Białowieskiej zwróciło się z prośbą o wykonanie ekspertyzy, aby zbadać oddziaływanie zamierania świerków na owady z rodziny pszczołowatych (Apidae).

Członkowie stowarzyszenia uważają, że zmniejszenie bioróżnorodności spowodowane zamieraniem świerka oraz ekspansją graba, zmniejsza ilość  znajdującej się w lesie spadzi..

Cały list Stowarzyszenia Pszczelarzy

W zwartych puszczańskich drzewostanach jest ona, obok pożytków lipowych, gotowym źródłem pożywienia pszczołowatych.

Zanikanie świerka, a w konsekwencji prześwietlenie drzewostanów i ekspansja trzcinnika, przyczynia się do znikania  miejsc dla pszczół oraz innych zapylaczy. Już teraz zaczyna w Puszczy Białowieskiej brakować śródleśnych terenów porośniętych miododajnymi bylinami oraz krzewinkami.

Według członków lokalnego Stowarzyszenia Pszczelarzy, to one przez wieki dawały pożywienie dzikim pszczołom, zapylaczom i innym pożytecznym owadom.
Zrównoważona gospodarka leśna prowadzana na tych terenach, zapewniała stały dostęp do nektaru oraz zapewnienie bioróżnorodności.

Pszczelarze przez wiele lat pozyskiwali miód ze spadzi iglastej. Wyniszczająca puszczańskie lasy gradacja kornika drukarza powoduje eliminację podstawowego pożytku pszczelarskiego. Od paru lat, a w tym roku szczególnie, obserwuje się pogorszenie kondycji rodzin pszczelich,  spowodowane konkurencją miedzy gatunkami owadów o pokarm. Dotyczy to również innych zapylających z grupy Apidea (np. samotnicy, trzmieli oraz os).

Jako mieszkańcy tego regionu oraz spadkobiercy dawnych bartników czujemy się  odpowiedzialni za los pszczół w Puszczy Białowieskiej. Dlatego prosimy o podjęcie wszystkich możliwych środków w celu zatrzymania zamierania tych owadów.