Broszura opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce” i „Sprawozdania finansowo-gospodarczego PGLLP”, przedstawiająca informacje o lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. Dostępna również w wersji angielskiej.