Trzytomowe dzieło, będące próbą ujęcia historii Lasów Państwowych od powołania ich do życia po czasy współczesne.