Kalendarz leśnej przyrody

Wszyscy znamy daty astronomicznych pór roku, wiemy też jakie przemiany zachodzą w przyrodzie, gdy z kalendarzy spadają kolejne kartki. I choć nie ma dwóch takich samych wiosen czy zim, to jednak następujące po sobie zjawiska są czymś stałym i niezmiennym. Warto głębiej poznać cykliczne zmiany, aby móc lepiej rozumieć dziką przyrodę w różnorakich jej przejawach.
16.11.2016

Wszyscy znamy daty astronomicznych pór roku, wiemy też jakie przemiany zachodzą w przyrodzie, gdy z kalendarzy spadają kolejne kartki. I choć nie ma dwóch takich samych wiosen czy zim, to jednak następujące po sobie zjawiska są czymś stałym i niezmiennym. Warto głębiej poznać cykliczne zmiany, aby móc lepiej rozumieć dziką przyrodę w różnorakich jej przejawach.

 

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego. Nie jest tu ani szczególnie zimno, ani nadmiernie gorąco, choć to nie oznacza, że temperatury w ciągu roku utrzymują się na podobnym poziomie (średnia roczna temperatura wynosi 7-9 o C). W lecie są porównywalne z panującymi w strefie tropikalnej, a w zimie - z notowanymi w strefie arktycznej. Ogromne różnice dotyczą też długości dnia i nasłonecznienia, co skutkuje cyklicznym następstwem pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy. Bardziej szczegółowy podział wyróżnia ich znacznie więcej, np. przedwiośnie, pełnię wiosny, wczesne lato, późne lato, złotą polską jesień, słotę i przedzimie.

Zapisz