Cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Agenda 2030 w Lasach Państwowych

W roku 2015 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło jednogłośnie Agendę 2030, wyznaczającą w skali globalnej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, osiągnięcie których będzie możliwe wyłącznie przy jednoczesnym zaangażowaniu rządów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe od wielu lat wpisuje się w realizację zadań ujętych w Agendzie 2030 i przypisanych do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja zawiera kilkadziesiąt przykładów wybranych spośród setek jednorazowych akcji i wieloletnich działań, w które jednostki Lasów Państwowych i ich pracownicy angażują się każdego roku.
15.10.2019

W roku 2015 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło jednogłośnie Agendę 2030, wyznaczającą w skali globalnej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, osiągnięcie których będzie możliwe wyłącznie przy jednoczesnym zaangażowaniu rządów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe od wielu lat wpisuje się w realizację zadań ujętych w Agendzie 2030 i przypisanych do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja zawiera kilkadziesiąt przykładów wybranych spośród setek jednorazowych akcji i wieloletnich działań, w które jednostki Lasów Państwowych i ich pracownicy angażują się każdego roku.