ŚWIATŁO

Tematem przewodnim tego zeszytu jest światło, dzięki któremu dostrzegamy otaczające obiekty, rozpoznajemy ich kształty i kolory. Zaproponowane leśne obserwacje i eksperymenty pomogą zrozumieć zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym, co pozwoli odkryć piękno natury, jej tajemnice i wpływ na nasze życie.
21.05.2018

Tematem przewodnim tego zeszytu jest światło, dzięki któremu dostrzegamy otaczające obiekty, rozpoznajemy ich kształty i kolory. Zaproponowane leśne obserwacje i eksperymenty pomogą zrozumieć zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym, co pozwoli odkryć piękno natury, jej tajemnice i wpływ na nasze życie.