Żubry online

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z zagrody pokazowej żubrów Nadleśnictwa Kobiór w Jankowicach. Kamerę zainstalowano na dachu wiaty widokowej przy zagrodzie pokazowej żubrów. To miejsce, gdzie każdego dnia można obserwować te piękne zwierzęta.
30.08.2023

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z zagrody pokazowej żubrów Nadleśnictwa Kobiór w Jankowicach. Kamerę zainstalowano na dachu wiaty widokowej przy zagrodzie pokazowej żubrów. To miejsce, gdzie każdego dnia można obserwować te piękne zwierzęta.

Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych nagrań z polany żubrów i filmów o żubrach i zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi tego gatunku poniżej.

fakty o żubrach.jpg

 

Logo_Projekt_Zubr - 200.jpg

W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie. Ten sukces jest wynikiem realizacji wielu projektów ochrony gatunku w poszczególnych krajach, a także ścisłej współpracy międzynarodowej.

Sto lat temu ostatni wolno żyjący żubr w Puszczy Białowieskiej zginął z ręki kłusownika. W celu ratowania gatunku, kilka lat później, z inicjatywy prof. Jana Sztolcmana założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Był rok 1923. Pozostały na świecie tylko 54 żubry czystej krwi, zaś do odtworzenia gatunku przysłużyło się 12 z nich. Trud opłacił się i dwa pierwsze żubry pojawiły się jesienią 1929 roku w zbudowanych przez młode wówczas Lasy Państwowe zagrodach w Puszczy Białowieskiej. W roku 1939 w Puszczy było już 16 zwierząt, które szczęśliwie przetrwały II wojnę światową. Obecnie w Polsce żyje ok. 1900 żubrów – to liczba napawająca dumą i optymizmem, choć żubr wciąż nie jest całkiem bezpieczny.

zubr_kalendarz_internet-01 (1).jpg

Więcej o projekcie „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”

Zdecydowany wzrost liczby stad i liczebności populacji świadczy o skuteczności prowadzonych działań i konieczności ich kontynuacji. Ze względu na fakt, iż w Polsce mamy największą populację żubra, czujemy się odpowiedzialni za losy gatunku. W związku z tym od wielu lat prowadzone są wspólne działania jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych.

W 2017 r. zainicjowano projekt „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowany w całości ze środków funduszu leśnego LP w kwocie ponad 40 mln zł. Działania podejmowane w ramach projektu rozplanowano na lata 2017-2020.

 

małe.jpg


W 2019 r. podpisano umowę na kontynuację projektu. Projekt Kompleksowej ochrony żubra w Polsce", finansowany ze środków Unii Europejskiej  (programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności), potrwa do 2023 roku. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.


Projekt nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra Bison bonasus w Polsce. Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Przewidziano też prowadzenie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt żyjących w warunkach ex-situ – opiekę nad zagrodami istniejącymi: Białowieża (BPN), Kobiór, Niepołomice, Gołuchów, Muczne. Planowana jest kontynuacja prac nad utworzeniem zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz utworzenie kolejnej w zupełnie nowym miejscu.
Projekt swoim zasięgiem obejmie 90 proc. krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz pięciu kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku planuje się zwiększenie areału występowania wolnych stad o kolejne dwa stanowiska oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca jego bytowania. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Projekt realizowany będzie na terenie ośmiu województw.

O polskich żubrach wysłanych do Hiszpanii oraz niedalekich Czech w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez LP":


Warto również przeczytać: