Odcinek 4 - Gorąco i sucho

Anna Dymna oraz Grzegorz Miśtal będą szukać odpowiedzi, jak ratować murawy kserotermiczne – suche, podobne do stepów łąki, na których rosną ginące gatunki kwiatów. To jedne z najbardziej zagrożonych siedlisk w Europie.
29.09.2014

Anna Dymna oraz Grzegorz Miśtal będą szukać odpowiedzi, jak ratować murawy kserotermiczne – suche, podobne do stepów łąki, na których rosną ginące gatunki kwiatów. To jedne z najbardziej zagrożonych siedlisk w Europie.

W czwartym odcinku cyklu „Ocalony świat” TVP1 pt. „Gorąco i sucho” podróż Anny Dymny oraz Grzegorza Miśtala rozpocznie się na Miechowszczyźnie w Małopolsce. Alkaliczne, nasłonecznione stoki i skarpy wyżyny Michowskiej to idealne siedliska dla łąk kserotermicznych. W maju kwitną tam dzikie storczyki, to najpiękniejszy miesiąc na Miechowszczyźnie.

Anna Dymna i Grzegorz Miśtal ze zdumieniem odkryją, że do ratowania tych zbiorowisk roślinnych wykorzystywane są ekologiczne, inteligentne, miękkie kosiarki – owce. Kierowane instynktem zwierzęta zgryzają zielone rośliny zachwaszczające murawy, a pozostawiają kolorowe i suche (często zawierające trujące substancje) rośliny kserotermiczne – najcenniejsze i najrzadsze ozdoby muraw.

- Owce wykorzystywane są także do ratowania murawek śródleśnych w dolinie Odry – uzupełnia Anna Malinowska z Lasów Państwowych

Jesienią Anna Dymna pojechała na Zamojszczyznę, by sadzić sadzonki jednej z najrzadszych polskich roślin – żmijowca czerwonego. Na obszarze naszego kraju istnieją tylko dwie kolonie tej cenne rośliny kserotermicznej, dzięki pasji naukowców i wolontariuszy żmijowiec ma szanse przetrwać.