Poznaj leśną szychę

To w szyszkach zaczyna się życie pokolenia następnych drzew. Z wyłuskanych nasion w szkółkach leśnych wyrosną drzewka, z których powstaną następne pokolenia lasu.
14.11.2022

To w szyszkach zaczyna się życie pokolenia następnych drzew. Z wyłuskanych nasion w szkółkach leśnych wyrosną drzewka, z których powstaną następne pokolenia lasu.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).