Poznaj kornika ostrozębnego

Naszym lasom zagraża nie tylko kornik drukarz, który atakuje świerki, ale także jego kuzyn - kornik ostrozębny. Jest on tym bardziej groźny, że żeruje na sosnach, które stanowią większość polskich zasobów leśnych. Od kilku lat jego ekspansja na polskie lasy jest coraz bardziej zauważalna.
14.11.2022

Naszym lasom zagraża nie tylko kornik drukarz, który atakuje świerki, ale także jego kuzyn - kornik ostrozębny. Jest on tym bardziej groźny, że żeruje na sosnach, które stanowią większość polskich zasobów leśnych. Od kilku lat jego ekspansja na polskie lasy jest coraz bardziej zauważalna.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).