Lasy prywatne w Polsce

Lasami prywatnymi, czyli niepaństwowymi, nazywamy wszystkie grunty leśne, które nie są własnością Skarbu Państwa. W tej grupie znajdziemy zarówno lasy prywatnych właścicieli jak i lasy spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.
16.09.2022

Lasami prywatnymi, czyli niepaństwowymi, nazywamy wszystkie grunty leśne, które nie są własnością Skarbu Państwa. W tej grupie znajdziemy zarówno lasy prywatnych właścicieli jak i lasy spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.

Informacje o lasach prywatnych w Polsce znajdziecie m.in. w Banku Danych o Lasach

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).