Drzewo tętniące życiem

Stare, dziuplaste drzewa to ostoja bioróżnorodności w lasach. Zapewniają odpowiednie warunki wielu gatunkom zwierząt, owadów i grzybów. Leśnicy o tym wiedzą, dlatego w lasach zostawiają takie drzewa.
14.11.2022

Stare, dziuplaste drzewa to ostoja bioróżnorodności w lasach. Zapewniają odpowiednie warunki wielu gatunkom zwierząt, owadów i grzybów. Leśnicy o tym wiedzą, dlatego w lasach zostawiają takie drzewa.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).