Zmiany w kierownictwie Lasów Państwowych - aktualizacja

Konrad Tomaszewski, nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych, powołał swoich zastępców.
27.10.2016

Konrad Tomaszewski, nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych, powołał swoich zastępców.

Andrzej Borowski został zastępcą dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Zaleskiego.

Za strategię, organizację i rozwój odpowiedzialny będzie prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Jego poprzednikiem był  Wiesław Krzewina.

***

Andrzej Borowski jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Karierę zawodową w LP rozpoczął w nadleśnictwie Mińsk jako stażysta, potem zajmował różne stanowiska aż do zastępcy nadleśniczego. Przez kolejnych 12 lat (do końca 2009 r.) był zastępcą ds. ekonomicznych dyrektora RDLP w Warszawie. Przez ostatnie lata pracował jako inżynier nadzoru w nadleśnictwie Łuków.

Andrzej Borowski jest żonaty, ma dwóch synów i dwoje wnucząt. Hobby dyrektora to fotografia przyrodnicza i podróże.

***

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończył również wiele kursów organizowanych przez IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych), FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), ESA (Europejska Agencja Kosmiczna).

Pracował w różnych instytucjach naukowych oraz administracji w kraju i za granicą (m.in. w Instytucie Badawczym Leśnictwa, Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Eberswalde, Uniwersytecie w Gandawie, SGGW). W latach 2008-2014 był dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa. Ostatnio pracował w DGLP jako doradca dyrektora generalnego LP.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Instytutu Leśnego w Joensuu (Finlandia).

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki ma 61 lat. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

***

Zmiany nastąpiły również w kierownictwach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych:

  • w RDLP w Warszawie dyrektorem został Marek Roman. Zastąpił Konrada Grzybowskiego.
  • w RDLP w Białymstoku dyrektorem został Andrzej Gołembiowski. Zastąpił Ryszarda Ziemblickiego.
  • w RDLP w Radomiu dyrektorem został Andrzej Matysiak. Zastąpił Tomasza Sota.
  • w RDLP w Szczecinie dyrektorem został Sławomir Wencel. Zastąpił Witolda Kossa.
  • w RDLP we Wrocławiu dyrektorem został Adam Płaksej. Zastąpił Grzegorza Pietruńkę.
  • w RDLP w Gdańsku p.o. dyrektorem został Jerzy Fijas. Zastąpił Jana Szramkę. 
  • w RDLP w Szczecinku dyrektorem został Andrzej Modrzejewski. Zastąpił Sławomira Cichonia.
  • w RDLP w Lublinie dyrektorem został Jerzy Sądel. Zastąpił Jana Kraczka. 

Nowych szefów mają także zakłady krajowe: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. W pierwszym p.o. dyrektorem została Magdalena Bukowska w miejsce Piotra Adamskiego, w drugim dyrektorem został Sławomir Trzaskowski w miejsce Mariusza Turczyka.