Wystawa w muzeum w Skarżysku

Do 27 lutego można oglądać wystawę „Leśnicy polscy w KL Auschwitz”. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta, Lasy Państwowe oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy współpracy z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
14.01.2022 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Do 27 lutego można oglądać wystawę „Leśnicy polscy w KL Auschwitz”. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta, Lasy Państwowe oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy współpracy z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Wystawa to część przedsięwzięcia zorganizowanego w 2020 roku, w 75. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - powiedział Grzegorz Bień, dyrektor Muzeum. - Powstała dzięki współpracy Lasów Państwowych, Muzeum Auschwitz-Birkenau i Stowarzyszenia Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta. Szczególnie cieszą nas wątki regionalne wystawy – ujęcie w niej losów leśników z regionu radomskiego i świętokrzyskiego, o których ta wystawa traktuje, o ich martyrologii, uwięzieniu, a często również o ich śmierci w obozie Auschwitz.

 


Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, a jednocześnie współautor publikacji „Księga Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” przedstawił kulisy wystawy i regionalny wymiar przedsięwzięcia. – Początki nie tyle wystawy, ile publikacji poświęconej leśnikom, którzy zginęli w KL Auschwitz sięgają roku 2016 i kontaktów Pana Roberta Głodowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaźń oraz dyrekcji Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które zaowocowały wnioskami, że należałoby wydać publikację poświęconą leśnikom, którzy byli więźniami KL Auschwitz. Wykorzystano w niej materiały z Muzeum, w tym informacje o tym, którzy więźniowie byli leśnikami z kart więźniów z naszego regionu (dystryktu radomskiego w okresie okupacji). Publikacja i wystawa zawierają fotografie zgromadzone w Muzeum Auschwitz, wzbogacone o zdjęcia cywilne leśników i szersze notki biograficzne zebrane między innymi z regionu. Znamy z imienia i nazwiska 61 leśników z terenu dyrekcji radomskiej dyrekcji, którzy byli więźniami, a w większości zginęli w obozach koncentracyjnych. Większość w KL Auschwitz, ale też dziewięciu innych obozach koncentracyjnych – powiedział.

Wystawę można oglądać w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej do 27 lutego

Wystawa to część przedsięwzięcia zorganizowanego w 2020 roku, w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Trafiło tu też wielu leśników regionu radomskiego i świętokrzyskiego. Ich biogramy znalazły się w „Księdze Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944”.

W listopadzie 2020 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyły się uroczystości upamiętniające losy polskich leśników, deportowanych do niemieckiego obozu Auschwitz w latach 1940-1944. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Publikacji towarzyszy wystawa z wybranymi materiałami zawartymi w publikacji. Zawarto w niej też rozdział o funkcjonowaniu leśnictwa w czasie II wojny światowej, autorstwa Piotra Kacprzaka z RDLP w Radomiu.

Z przedsięwzięciem tematycznie związana jest publikacja „Księga Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944”  oraz film „Trzy losy, jedna Polska – bracia Pomarańscy” 

Leśnicy więźniowie Auschwitz

Zasady zwiedzania Muzeum