Zatrzymać wodę w lesie

17 czerwca obchodzony jest Dzień Przeciwdziałaniu Pustynnieniu i Suszom. W Polsce leśnicy, w ramach programów retencji wody, gromadzą wodę i spowalniają jej odpływ.
17.06.2021

17 czerwca obchodzony jest Dzień Przeciwdziałaniu Pustynnieniu i Suszom. W Polsce leśnicy, w ramach programów retencji wody, gromadzą wodę i spowalniają jej odpływ.

Łódzkie Nadleśnictwo Brzeziny opublikowało film, na którym widać zbiorniki zatrzymujące wodę. W ramach programu retencji w ubiegłym roku w leśnictwach Rokiciny i Budziszewice wybudowano cztery takie zbiorniki. Powierzchnia zbiorników wynosi ok. 2,45 ha, a ilość retencjonowanej wody to 36 500 m.

Z czasem zbiorniki takie nie tylko zatrzymują wodę, ale także stają się miejscem różnorodności biologicznej. Pełnią one funkcje wodopojów, z których korzystają dzikie zwierzęta. Dzięki roślinności porastającej brzegi i sztuczne wyspy, powstają doskonałe miejsca do rozwoju płazów, ptactwa wodnego i innych zwierząt.

Mała retencja realizowana jest w lasach od lat 90. ubiegłego wieku. Przez ten czas leśnicy wybudowali ok. 13. tys. obiektów, a szacowana ilość retencjonowanej wody (z projektów realizowanych tylko w latach 1998-2015) to ok. 53 mln m3.

 Na gromadzenie wody w lasach jest wiele sposobów. Najważniejszym aspektem małej retencji jest lokalne zatrzymywanie jak najdłużej wody, by poprawić nawodnienie gruntu. Głównym celem projektu jest zabezpieczenie lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.

Więcej o projektach małej retencji wody

Wprawdzie w tym roku zima w Polsce, w porównaniu do poprzednich lat, należała do jednych z bardziej śnieżnych, to problem coraz bardziej kurczących się zasobów wody, będzie poważnym wyzwaniem dla leśnictwa w ciągu nadchodzących lat. Lasy Państwowe mając świadomość, jak ważną rolę pełni woda w lesie są zaangażowane w programy retencji, a także ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych. Działania, jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują w ramach projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk. 

Do przyszłego roku będą trwały programy retencji wody w lasach nizinnych i górskich. W pierwszym projekcie bierze udział 113 nadleśnictw z 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. W ramach programu są powstają nowe obiekty zatrzymujące lub piętrzące wodę, często jest także modernizowana już istniejąca infrastruktura. Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zatrzymanie 2,1 mln m³ wody w leśnych zbiornikach.