W trójmiejskich lasach liczą turystów

Nadleśnictwo Gdańsk bierze udział w badaniach ankietowych i pomiarze ruchu rekreacyjnego. Opiekunem naukowym projektu, w którym uczestniczą również trzy nadleśnictwa z Puszczy Białowieskiej, jest austriacki Universität für Bodenkultur (BOKU).
28.06.2016 | Michał Grabowski, Nadleśnictwo Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk bierze udział w badaniach ankietowych i pomiarze ruchu rekreacyjnego. Opiekunem naukowym projektu, w którym uczestniczą również trzy nadleśnictwa z Puszczy Białowieskiej, jest austriacki Universität für Bodenkultur (BOKU).

Roczny cykl pomiarów rozpoczął się jesienią ubiegłego roku i potrwa do tegorocznej jesieni. Obecnie nadleśnictwo posiada już opracowania z jesiennego pomiaru.

- Z pierwszego, jesiennego i ciepłego dnia badań ruchu turystycznego w lasach otaczających Trójmiasto wyszło, że użytkownikami są niemal wyłącznie mieszkańcy aglomeracji – mówią leśnicy z Nadleśnictwa Gdańsk.

Więcej na temat badań: www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl

Wśród nich dominowali spacerowicze – 47 proc., potem rowerzyści - 40 proc., a biegaczy było tylko 6 proc.  Jesienią w pięciu punktach pomiarowych odnotowano 2607 osób. Z obserwacji ankieterów wynika, że na spacer mieszkańcy Trójmiasta głównie wybierają się w pojedynkę. Dodatkowo z ankiet wynikało, że ludzie najchętniej chodzą do lasu po kontakt z przyrodą, dla walorów krajobrazowych lasu, dla  zdrowia i rekreacji.

Leśnicy wspólnie z ankieterami pytali się także o nastawienie do gospodarki leśnej. Aż 70 proc. ankietowanych postrzega prace prowadzone w lesie w sposób pozytywny lub neutralny. Ponad 70 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia nawierzchnie dróg leśnych. Respondenci stwierdzili także, że w TPK mogłoby być więcej miejsc do siedzenia. Prawie połowa ankietowanych odwiedza trójmiejskie lasy przynajmniej raz w tygodniu, a niemal 90 proc. o wszystkich porach roku.

Aż 80 proc. osób biorących udział w ankiecie miało wyższe wykształcenie, większość to osoby pracujące zawodowo i emeryci - tylko kilka procent stanowili uczniowie i studenci.

Jak dodają przedstawiciele nadleśnictwa w ostatnim zimowym badaniu (4 i 6 lutego) liczba rowerzystów będzie równa liczbie biegaczy. Powód? W dniach, kiedy prowadzono badania było zimno i wiało.

Kolejne ankietowe badania odbędą się wiosną i latem. Natomiast automatyczny pomiar natężenia ruchu prowadzony będzie przez cały czas, aż do końca listopada, zaś ręczne liczenie oraz wywiady ankietowe odbywać się będą regularnie, dwukrotnie dla każdej pory roku. Dodatkowo, dla każdej pory roku jest przeprowadzane badanie ankietowe online (ankieta aktywna przez dwa tygodnie).