Liga Ochrony Przyrody o Puszczy Białowieskiej

W specjalnym oświadczeniu dr inż. Ryszard Kapuściński, prezes Ligi Ochrony Przyrody, przytoczył opinię LOP odnośnie działań i zabiegów ochronnych w Puszczy Białowieskiej.
14.01.2016

W specjalnym oświadczeniu dr inż. Ryszard Kapuściński, prezes Ligi Ochrony Przyrody, przytoczył opinię LOP odnośnie działań i zabiegów ochronnych w Puszczy Białowieskiej.

„Powtarzający się co pewien czas masowy rozród kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, z jakim mamy obecnie do czynienia, rozbudza na nowo gorące dyskusje i spory, które niestety potwierdzają dotychczasowe podziały i oddalają perspektywę podjęcia racjonalnych decyzji dla dobra Puszczy.

Tego czego od dawna brak, to brak kompetentnych decyzji organów ochrony przyrody, które do tej pory robiły szereg uników, bądź ustępstw licząc na „przeczekanie”, mimo że na nich spoczywa odpowiedzialność za to, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej – napisał dr inż. Kapuściński.

Oświadczenie w sprawie Puszczy Białowieskiej

W oświadczeniu LOP można przeczytać, że przeciwnicy „walki” z kornikiem drukarzem nie widzą błędów swojej postawy w świetle przywołanych wyżej przepisów obowiązującego prawa. Główny powód „walki” z kornikiem sprowadzają do chęci zwiększenia pozyskania drewna z pobudek ekonomicznych. Pomijają tym samym wiele istotnych argumentów merytorycznych, ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody.

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju, powstała 9 stycznia 1928 r. Celem tego ogólnopolskiego stowarzyszenia jest m.in. czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody,  interweniowanie w przypadkach jego naruszenia oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska.

Dr inż. Ryszard Kapuściński wyjaśnia, że „brak naturalnej osłony dna lasu powoduje szybki rozwój warstwy zielnej, zwłaszcza traw (np., trzcinnika) co utrudnia odnowienie lasu, wydłuża go w czasie i zwiększa jego koszty. Odnowienie lasu w miejscach pozbawionych warstwy drzew jest okazją do korekty dotychczasowego składu gatunkowego w ramach tzw. przebudowy". 

Jak podkreśla prezes LOP działania w Puszczy wynikają „z definicji czynnej ochrony przyrody, która zgodnie z art.5, pkt.5 ustawy o ochronie przyrody polega między innymi na: …zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, także z zapisami unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 roku (działanie 12, pkt. 12. Państwa członkowskie dopilnują, by plany urządzenia lasu lub równoważne instrumenty obejmowały jak najwięcej z następujących środków: utrzymanie optymalnych poziomów drewna posuszowego, biorąc pod uwagę różnice regionalne, takie jak ryzyko pożaru lub potencjalne plagi owadów)".  

Prezes Ligii podkreśla, że „przyszedł najwyższy czas aby podjąć działania związane z ograniczaniem populacji kornika drukarza, zgodnie z obowiązującym prawem i w trosce o zachowanie różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej”.

Całość opinii w sprawie Puszczy Białowieskiej można również przeczytać na stronie LOP.