Ruszyła wielka inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej

Lasy Państwowe rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ochrony biernej oraz gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną białowieskich lasów.
29.04.2016 | Artur Rutkowski

Lasy Państwowe rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ochrony biernej oraz gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną białowieskich lasów.

O skali i znaczeniu inwentaryzacji mówił na szkoleniu dla grupy inwentaryzatorów Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP.  - Po zakończeniu inwentaryzacji i opracowaniu wyników uzyskamy odpowiedź na fundamentalne pytanie: czy gospodarka leśna jest czynnikiem kształtującym i poprawiającym naturalność biologiczną krajobrazu, czy - jak niektórzy twierdzą - szkodzi tej różnorodności. Jesteśmy przekonani, że ta gospodarka nie jest szkodliwa, choćby z tego względu, że  jest prowadzona tu od 200 lat.

 „Program dla Puszczy Białowieskiej”  został przyjęty 25 marca.

Raport z inwentaryzacji, jak dodał dyrektor generalny LP, zostanie przedstawiony ministrowi środowiska i publiczności, w tym organizacjom pozarządowym. - Chcemy, by rozpoczęła się dyskusja na materiale rzeczywistym, a nie w oparciu o hipotezy czy obiegowe stwierdzenia typu „leśnicy oszaleli i chcą wyciąć drzewa w Puszczy Białowieskiej”.

Według dyrektora inwentaryzacja elementów krajobrazu leśnego jest niezwykłym wyzwaniem. - Nie ma w historii  drugiego takiego przykładu, by leśnicy kierując się dążeniem do prawdy, zdecydowali się na tak wielkie działanie.

Inwentaryzacja będzie się składać z pięciu podstawowych modułów:

  • inwentaryzacja na powierzchniach kołowych w ramach, której zrealizowane zostaną: badania fitosocjologiczne, pomiar drzewostanu, określenie zawartości węgla w glebie oraz badania populacji biegaczowatych będących wskaźnikiem jakości środowiska)
  • inwentaryzacja ornitologiczna gatunków szczególnie cennych w skali Unii Europejskiej,
  • inwentaryzacja entomologiczna, w tym szczególnie ważnych, chronionych owadów saproksylicznych – zgniotka cynobrowego, pachnicy dębowej, ponurka Schneidera i kozioroga dębosza.
  • inwentaryzacja herpetologiczna,
  • inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologiczna).

Badania obejmą zasięgiem całą Puszczę Białowieską, wyznaczono 1440 powierzchni badawczych, które są zlokalizowane w lasach gospodarczych, rezerwatach przyrody oraz w Białowieskim Parku Narodowym.
Obecnie w Puszczy pracuje już kilkudziesięciu inwentaryzatorów. Są to leśnicy oraz naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa i innych jednostek naukowych.
Prace potrwają do końca roku. Badania będą powtarzane cyklicznie, nie rzadziej niż co pięć lat.

- Cała inwentaryzacja prowadzona będzie z wielką starannością, metodami jak najmniej naruszającymi środowisko. Na przykład przy badaniu owadów odsłaniana kora jest odkładana na miejsce, a wszystkie larwy są umieszczane z powrotem pod korą -  powiedział prof. Jacek Hilszczański, odpowiadający w imieniu IBL za część przyrodniczą prac inwentaryzacyjnych.

Ze strony Lasów Państwowych koordynatorem inwentaryzacji jest Jan Tabor z Wydziału Ochrony Przyrody DGLP. - Doceniając wagę tej operacji zjechali się z Polski najlepsi fachowcy z Lasów Państwowych: specjaliści od pomiaru drzewostanów, fitosocjolodzy - pracownicy, mający, wieloletnie doświadczenie w urządzaniu lasu i udział w wielu inwentaryzacjach przyrodniczych za sobą -  powiedział.

Dodał też, że dzięki ich pracy możliwa będzie ocena, jaki jest rzeczywisty stan przyrody w Puszczy Białowieskiej oraz jaki jest wpływ gradacji kornika drukarza na ekosystemy leśne tego terenu.

- Jednym z głównym celów jest porównanie różnorodności biologicznej w lasach gospodarczych i lasach poddanych długotrwałej ochronie biernej – powiedział Jan Tabor. - Mam nadzieję, że wyjaśnienie tych istotnych kwestii znacząco ograniczy istniejący obecnie konflikt dwóch przeciwstawnych sposobów użytkowania zasobów przyrodniczych w Puszczy. Z jednej strony mamy ochronę bierną, która nakazuje zaprzestania jakiejkolwiek aktywności, z drugiej zrównoważoną gospodarkę leśną, która poprzez mądre gospodarowanie lasami dostarcza pewnych korzyści, ale pozwala również zachować bogactwo przyrodnicze lasów.