Rekordowe wsparcie dla parków

Lasy Państwowe przekażą kwotę 65 mln zł parkom narodowym. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.
08.09.2016 | Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Lasy Państwowe przekażą kwotę 65 mln zł parkom narodowym. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

Jeszcze w sierpniu zostaną podpisane umowy o dofinansowanie projektów zgłoszonych przez dyrektorów parków. Podobnie jak w ubiegłych latach wnioski złożyły niemal wszystkie parki narodowe, z czego 20 pomyślnie przeszło etap kwalifikacji do mechanizmu wsparcia.

Pakiet działań, które zostaną objęte dofinansowaniem w tym roku z funduszu leśnego, już został zatwierdzony przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz Ministerstwo Środowiska.

Od kilku lat Lasy Państwowe współpracują z parkami narodowymi, wspierając finansowo różne działania podejmowane na ich terenach. Środki pochodzą ze specjalnej puli, tzw. funduszu leśnego, utworzonego i zasilanego m.in. przez LP zgodnie z Ustawą o lasach. Z roku na rok kwota dofinansowania parków narodowych znacząco rośnie.

Rodzaje działań objętych dofinasowaniem definiuje ustawa – mogą to być m.in. przedsięwzięcia służące ochronie przyrody wykonywane metodami gospodarki leśnej czy badania naukowe prowadzone przez park lub na jego terenie. Szczegółowy katalog obejmuje kilkaset rozmaitych działań, począwszy od zabiegów ochronnych, poprzez prowadzenie szkółek leśnych i zalesianie, aż po budowę małej infrastruktury turystycznej.

Parki narodowe utrzymują się ze środków z różnych źródeł, ale podstawą ich funkcjonowania są środki z budżetu państwa. W tym roku dotacja budżetowa przekazywana im przez Ministerstwo Środowiska ma wynieść 86 mln zł – mówi Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ds. Projektów LP, które od tego roku obsługuje mechanizm wpierający parki. – Dodatkowe 65 mln zł z funduszu leśnego będzie stanowić istotną pomoc i potężny zastrzyk finansowy dla parków. Liczymy, że tak jak w poprzednich latach, te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane.

Z efektów tego wsparcia korzystają zarówno ludzie, jak i przyroda. W wielu parkach odnawia się i pielęgnuje młode drzewostany, chroni rośliny przed szkodnikami, prowadzi działania związane z ochroną przeciwpożarową, np. zakup sprzętu, wdrożenie systemów obserwacji, budowę dostrzegalni i prewencję przeciwpożarową. Naukowcy i pracownicy parków realizują badania wybranych siedlisk, gatunków zwierząt, roślin i grzybów charakterystycznych dla danych obszarów.

Dzięki nakładom na infrastrukturę turystyczną są budowane wieże widokowe, wiaty i ławki. Montuje się tablice edukacyjne oraz odnawia oznakowania szlaków pieszych czy rowerowych. Dodatkową opieką obejmuje się też zwierzęta, które przebywają w rezerwatach, np. białowieskie żubry – pokrywając koszt infrastruktury do ich obsługi, jak również koszty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji wraz z niezbędnym sprzętem.

Tego, co zostało w danym parku dofinansowane można dowiedzieć się z jego strony lub podczas wizyty w parku. Takie inwestycje zazwyczaj są oznakowane tabliczką „Dofinansowano z funduszu leśnego”.
Wsparcia udziela się na wniosek dyrektora parku
. Oceniający (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych we współpracy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) biorą pod uwagę celowość proponowanych działań w danym regionie oraz rzetelność i racjonalność planowanych kosztów.