Pszczoły wracają do lasu

Ponad sto pięćdziesiąt osób, w tym naukowcy, pszczelarze, bartnicy i leśnicy, uczestniczyło w konferencji dotyczącej znaczenia pszczół w lasach. Działania „Pszczoły wracają do lasu” są prowadzone w ramach projektu Lasów Państwowych „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów”.
30.10.2017 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Ponad sto pięćdziesiąt osób, w tym naukowcy, pszczelarze, bartnicy i leśnicy, uczestniczyło w konferencji dotyczącej znaczenia pszczół w lasach. Działania „Pszczoły wracają do lasu” są prowadzone w ramach projektu Lasów Państwowych „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów”.

Dwudniowe spotkanie, 25 i 26 października, w Jedlni niegdyś słynącej z bartniczych tradycji, zostało zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu przy wsparciu nadleśnictw: Radom, Kozienice i Zwoleń oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Podczas pierwszej sesji referatowej „Pszczelarstwo dzisiaj” przedstawione zostały szczegóły projektu rozwojowego oraz zagadnienia związane z pszczelarstwem z punktu widzenia nauki. Dr inż. Krzysztof Lysik z Nadleśnictwa Koszęcin, zastępca kierownika projektu przedstawił zrealizowane i planowane działania w ramach projektu rozwojowego. Następnie dr hab. Bożena Denisow z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opowiedziała o bazie pożytkowej pszczół, a dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach o kolekcji roślin miododajnych i znaczeniu roślin pożytkowych w gospodarce pasiecznej.

O wybranych elementach gospodarki leśnej i łąkowo-rolnej w kształtowaniu różnorodności biologicznej opowiedział Tomasz Krawczyk, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Radomiu.

Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły pszczelarstwa miejskiego. Uczestnicy obejrzeli film Kamila Baja z Pszczelarium o faktach i mitach miejskiego pszczelarstwa, a o ulach na dachu DGLP i pozytywnych wynikach analizy biochemicznej miodu opowiedział Piotr Smiatacz, dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, który tą pasieką się zajmuje.

Referaty dotyczyły także możliwości finansowania pszczelarstwa i bartnictwa. Michał Pruś przedstawił możliwości wsparcia dla pszczelarzy ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, a Michał Obara omówił możliwości finansowania pszczelarstwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Podczas drugiej sesji referatowej – Bartnictwo. Historia. Dziedzictwo kulturowe Krzysztof Reczek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach omówił zagadnienia związane z bartnictwem i prawem obelnym w Puszczy Kozienickiej „Królewskiej”, a Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej opowiedział o dziejach bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej.

W dalszej części leśnicy, którzy zdobyli już wcześniej doświadczenia w działaniach z zakresu bartnictwa podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Adam Sieńko z Nadleśnictwa Augustów opowiedział o projekcie „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”, a Andrzej Pazura leśnik – bartnik z Nadleśnictwa Spała przybliżył podstawy hodowli pszczół w barciach.

O przywracaniu dziedzictwa kulturowego, jakim jest bartnictwo opowiedział Piotr Piłasiewicz, założyciel Bractwa Bartnego, skupiający bartników z Puszczy Augustowskiej i innych rejonów Polski oraz Białorusi, współautor wniosku o wpis bartnictwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.

Podczas drugiego dnia konferencji pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowali wystawę sprzętu, narzędzi i rękodzieła związanych z bartnictwem i pszczelarstwem. Następnie Konrad Zaremba z Nadleśnictwa Międzylesie przedstawił dokonania i plany dotyczące bartnictwa na terenie Sudetów.

Podczas części terenowej w Nadleśnictwie Kozienice uczestnicy odwiedzili niedawno udostępniony dla turystów Bartny Kąt z pomnikiem pszczoły w leśnictwie Jaśce – jedyne takie miejsce poświęcone bartnictwu w Puszczy Kozienickiej oraz Kemping dla pszczół przy szkółce leśnej Przejazd. Posadzili także drzewa i krzewy miododajne. O dobrych praktykach dotyczących pszczelarstwa oraz współpracy z pszczelarzami opowiedział Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice oraz pszczelarze ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej.

W tym czasie w ośrodku w Jedlni odbył się instruktaż dziania barci i kłód bartnych, do którego wytypowano zespoły leśników z zacięciem bartniczym. Pod kierunkiem Piotra Piłasiewicza i innych członków Bractwa Bartnego z powodzeniem kształcili się w niełatwym rzemiośle dziania barci.

Po powrocie z Nadleśnictwa Kozienice uczestnicy konferencji obejrzeli pokaz dziania barci z użyciem pilarek w wykonaniu leśników z Nadleśnictwa Międzylesie, a następnie pokaz wchodzenia na leziwie w wykonaniu Piotra Piłasiewicza z Bractwa Bartnego. Przy okazji wśród leśników ujawniły się prawdziwe bartnicze talenty. Na pewno osoby te będą odgrywały dużą rolę w realizacji projektu rozwojowego.

Konferencja była inspiracją dla wielu osób, wskazano na niej wiele obszarów, w których z powodzeniem można wspólnie realizować działania na rzecz powrotu pszczół do lasu, propagowania pszczelarstwa i bartnictwa w lasach, a także miodu z polskich lasów.

Konferencja „Rola projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów ukierunkowana na poprawę ekosystemów leśnych jako środowiska bytowania pszczół" odbyła się pod patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.