Odsłonięto pomnik Adama Loreta [wideo]

Pierwszy dyrektor Lasów Państwowych ma już swój pomnik w Warszawie. W piątek 15 września przed budynkiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych uroczyście odsłonięto statuę Adama Loreta.
15.09.2017

Pierwszy dyrektor Lasów Państwowych ma już swój pomnik w Warszawie. W piątek 15 września przed budynkiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych uroczyście odsłonięto statuę Adama Loreta.

- Dyrektor Adam Loret jest uznany za protoplastę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. To on był założycielem tej instytucji, która trwa już przeszło 90 lat, wypełniając tak wiele doniosłych funkcji - powiedział Konrad Tomaszewski, obecny dyrektor generalny LP.

W uroczystości udział wzięli politycy, leśnicy, kombatanci, parlamentarzyści i przedstawiciele władz państwowych.

- Odradzająca się Rzeczpospolita potrzebowała ludzi światłych, doskonałych zarządców, potrafiących patrzeć daleko w przyszłość i odważnie realizować zamierzenia. Właśnie taką osobą był dyrektor Loret  - powiedziała poseł Anna Paluch, która przemawiała w imieniu marszałka Sejmu. - Odsłaniany pomnik jest świadectwem pamięci i wyrazem hołdu dla wybitnej postaci z czasów II Rzeczpospolitej.

Odsłonięcia dokonał Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, Jan Szyszko, minister środowiska, w asyście prof. Andrzeja Grzywacza, przewodniczącego PTL i przedstawicieli komitetu budowy pomnika. Pomnik został poświęcony przez ks. bp. Tadeusza Lityńskiego, krajowego duszpasterza leśników.

W odsłonięciu pomnika wziął udział Zespół Sygnalistów LP przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Uroczystość była okazją do podpisania porozumienia pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, a Lasami Państwowymi. Muzeum i LP mają m.in. współpracować przy zorganizowaniu sali muzealnej poświęconej pamięci leśników biorących udział w II wojnie światowej. To właśnie Adam Loret wprowadził Przysposobienie Wojskowe Leśników, co było dużą rzadkością w Europie.

Już w 2009 r. Lasy Państwowe rozpoczęły starania o zgodę na ustawienie pomnika. Jednak dopiero w tym roku Rada Warszawy pozwoliła na upamiętnienie przedwojennego dyrektora LP.

Pierwsza koncepcja zakładała umieszczenie monumentu w parku przy Ministerstwie Środowiska, gdyż budynek powstał z inicjatywy Loreta i był pierwszą siedzibą Lasów. Niestety, nie uzyskano zgody na lokalizację przy ul. Wawelskiej.

Ostatecznie pomnik został odsłonięty przed siedzibą Lasów Państwowych. Trzymetrowy pomnik, dłuta Mariusza Białeckiego, przedstawia postać Adama Loreta przy pniaku drzewa powalonego przez wiatr.

Dwa lata temu w Jaśle, w rodzinnym mieście Adama Loreta, odsłonięto obelisk z jego popiersiem.