Nowy rezerwat przyrody w Nadleśnictwie Lesko

Ponad 200 hektarów starodrzewu na terenie Nadleśnictwa Lesko (RDLP w Krośnie) obejmuje nowy rezerwat przyrody. Rezerwat nosi nazwę „Przysłup” i położony jest w paśmie Gór Słonnych, w leśnictwie Manasterzec, w okolicach miejscowości Manasterzec.
12.08.2021 | Wojciech Jankowski, Nadleśnictwo Lesko

Ponad 200 hektarów starodrzewu na terenie Nadleśnictwa Lesko (RDLP w Krośnie) obejmuje nowy rezerwat przyrody. Rezerwat nosi nazwę „Przysłup” i położony jest w paśmie Gór Słonnych, w leśnictwie Manasterzec, w okolicach miejscowości Manasterzec.

- Wyjątkowość tego obiektu polega na tym, że jego znaczną część stanowi dobrze zachowany tak zwany wariant wilgotny buczyny karpackiej z okazami wiekowych jaworów. Plany objęcia ochroną rezerwatową tego fragmentu lasu sięgają lat 80. XX wieku, stąd leśnicy szczególnie dbali o drzewostany położone na terenie projektowanego rezerwatu – zaznacza Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko. - Między innymi w 2016 roku jego teren uznano jako ostoję ksylobiontów, a więc organizmów związanych z martwym drewnem.

Dokładna powierzchnia wzięta pod ochronę w rezerwacie „Przysłup” to ponad 213 ha, to teren wyjęty spod ludzkiej ingerencji, nie prowadzi przezeń żaden szlak turystyczny.
Rezerwat  „Przysłup" został powołany w sierpniu decyzją Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Jest to już drugi taki obszar w paśmie Gór Słonnych na terenie Nadleśnictwa Lesko, bowiem w 1996 r. powołano rezerwat „Dyrbek” o powierzchni ponad 130 ha niedaleko Bezmiechowej Górnej.

Pasmo Gór Słonnych, jako część wyższej jednostki fizjograficznej, tj. Gór Sanocko-Turczańskich, zaliczane jest do Prowincji Karpat Wschodnich.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Lesko znajduje się osiem rezerwatów przyrody, a ich łączna powierzchnia wynosi 892,29 ha, co stanowi 5 proc. lasów nadleśnictwa. Świadczy to o dobrej kondycji drzewostanów i ogólnie dobrym stanie lasów na zarządzanym terenie, a objęcie ochroną ustawową daje gwarancję zachowania najcenniejszych fragmentów przyrody równolegle z racjonalnie prowadzoną gospodarką leśną na pozostałym obszarze.