Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja to data szczególna dla bioróżnorodności, ponieważ właśnie tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna to nic innego jak rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest ono stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i jest odporne na zachodzące zmiany.
22.05.2024

22 maja to data szczególna dla bioróżnorodności, ponieważ właśnie tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna to nic innego jak rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest ono stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i jest odporne na zachodzące zmiany.

Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i tak naprawdę jest warunkiem do przetrwania człowieka. Ma wpływ na poziom życia ludzi, dostarcza pożywienia, środków wykorzystywanych w medycynie i stanowi o jakości życia ludzi.

Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna - rozmaitość wszystkich form życia na Ziemi lub na danym obszarze; dotyczy gatunków, ich pul genowych i ekosystemów. Zachowanie bioróżnorodności jest warunkiem przetrwania człowieka, gdyż jego byt zależy od bogactwa roślin, zwierząt i mikroorganizmów odpowiedzialnych za produkcję tlenu, obieg pierwiastków i przepływ energii w biosferze.

Zachowanie różnorodności biologicznej to nie tylko wyzwanie dla rządów, organizacji pozarządowych czy władz lokalnych. To zadanie dla każdego z nas. W naszym codziennym życiu możemy minimalizować niszczący wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej ma na celu zwiększyć świadomość o znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej.

Przebudowa lasów, wykaszanie wrzosów, wypas owiec, zakładanie remiz dla pszczół oraz działalność Leśnego Banku Genów to tylko kilka mniejszych lub większych przykładów działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej.

Lasy Państwowe od wielu lat angażują się w działania mające na celu zachowanie jak największej liczby gatunków. Czynnie chronimy cenne siedliska, na których występują rzadkie rośliny i zwierzęta. Mamy specjalne  projekty ochrony rodzimych gatunków od wielkiego ssaka żubra po niewielkiego żółwia błotnego czy głuszca.

Zachowanie puli genowej cennych gatunków

Leśny Bank Genów w Kostrzycy to miejsce, gdzie gromadzi się i długotrwale przechowuje w postaci nasion zasoby genowe najcenniejszych gatunków drzew oraz roślin zagrożonych wyginięciem. Tam także trafiły DNA najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej.

W LBG Kostrzyca zabezpieczany jest materiał pochodzący już z przeszło 200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80 proc. populacji najcenniejszych polskich drzewostanów.

Pszczoły kluczowym elementem bioróżnorodności

Śmierć pszczół pogarsza różnorodność biologiczną, a ekosystem staje się mniej stabilny. Owady te zapylają aż 90 proc. roślin nieuprawnych. To właśnie im zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności.

Na terenie całego kraju realizowany jest program „Pszczoły wracają do lasu”, w ramach którego m.in. prowadzone są badania nad dostępnością bazy pokarmowej dla pszczół w różnych okresach sezonu wegetacyjnego, sadzone są miododajne drzewa i krzewy, żeby zapewnić owadom obfitość pokarmu, zakładane są barcie i przyleśne pasieki.

Lasy a bioróżnorodność

By zrozumieć istotę lasów i ich znaczenie dla bioróżnorodności  zapraszamy do obejrzenia dwóch odcinków cyklu „Życie lasu”: Życie lasu – bogactwo przyrodnicze oraz Życie lasu – bogactwo runa i podszytu.

Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, ochrona różnorodności biologicznej to nie tylko sprawa rządów i organizacji. Każdy z nas ma realny wpływ na to, by chronić bioróżnorodność. Jak? Poniżej kilka podpowiedzi:

 • Ogranicz konsumpcję. Kupuj produkty w takiej ilości, jaką jesteś w stanie wykorzystać;
 • Wybieraj produkty lokalne i takie, których produkcja nie wywiera negatywnego wpływu na bioróżnorodność (np. unikaj oleju palmowego);
 • Nie przywoź z wakacji pamiątek wykonanych z roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (listę 34 tys. gatunków znajdziesz na stronie konwencji waszyngtońskiej - CITES);
 • Zrezygnuj z równo przystrzyżonego trawnika, na rzecz łąki kwietnej;
 • Na swojej działce, w ogrodzie uprawiaj rodzime gatunki roślin - zwłaszcza te przyjazne owadom, ptakom i drobnym ssakom;
 • Dbaj o stare drzewa oraz nasadzaj nowe;
 • Jeśli dokarmiasz ptaki, rób to odpowiedzialnie. Nie karm ich chlebem!
 • Nie wprowadzaj do środowiska gatunków obcych;
 • Zrezygnuj z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku;
 • Segreguj odpady;
 • Oszczędzaj wodę i energię elektryczną;
 • Zbieraj deszczówkę, którą możesz wykorzystać np. do nawadniania ogrodu.