Gotowi na lasy społeczne

Ruszają prace zespołów, które wyznaczać będą lasy społeczne wokół dziewięciu największych aglomeracji. W najbliższych tygodniach Lasy Państwowe przedstawią gotowe koncepcje.
14.06.2024

Ruszają prace zespołów, które wyznaczać będą lasy społeczne wokół dziewięciu największych aglomeracji. W najbliższych tygodniach Lasy Państwowe przedstawią gotowe koncepcje.

– Przystępujemy do pracy, żeby - jako gospodarze zespołów - sprostać ambitnym planom i terminom, jakie przed nami stoją – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Składy zespołów uzupełnią jeszcze przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz organizacji pozarządowych, którzy powinni zostać wskazani przez resort.

Widzimy i słyszymy oczekiwania społeczeństwa, a partycypacja społeczna jest dla nas podstawą dialogu. Lasy ważne społecznie to odpowiedź na postulaty Polek i Polaków, którzy oczekują zmian w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej. Lasy Państwowe chcą realizować te postulaty kompleksowo, z poszanowaniem głosu wszystkich środowisk zainteresowanych przyrodą i gospodarką leśną. Dlatego będziemy na bieżąco informować na temat postępów  w pracach. Nad procesem formowania zespołów czuwają regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Zapraszamy zewnętrznych negocjatorów, aby czuwali nad rzetelnością debaty, która pozwoli wypracować trwałe rozwiązania

W tej chwili zespoły, które wyznaczać będą lasy społeczne, poza specjalistami z Lasów Państwowych, składają się z przedstawicieli każdej gminy, powiatu i województwa, właściwych dla danej planowanej lokalizacji lasu o wiodącej funkcji społecznej, przedstawicieli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, reprezentantów lokalnych zakładów usług leśnych oraz lokalnych przemysłowych nabywców drewna, a także eksperci z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Działania na rzecz lasów o szczególnej wartości społecznej rozpoczęły się już w roku 2022. Zarządzenie nr 58/2022 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadziło wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. Zaproponowano wówczas, by o lasach dyskutować w tzw. zespołach lokalnej współpracy.

W dziewięciu miejscach w kraju lasy społeczne wyznaczane są priorytetowo. To okolice największych polskich miast - Warszawa, Kraków,  Gdańsk-Sopot-Gdynia, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz-Toruń i Szczecin. Okolice dziewięciu aglomeracji będą potraktowane jako obszary pilotażowe do wdrażania ustaleń z Ogólnopolskiej Narady o Lasach i efektów dyskusji tzw. „stolików” w sześciu grupach tematycznych.

Na wnioski Lasów Państwowych i organizacji pozarządowych ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wydłużyła termin na opracowanie szczegółowych propozycji. Pozwoli to na lepsze przygotowanie dokumentów, procesu konsultacji oraz wypracowanie trwałych rozwiązań.

- Lasy Państwowe zdają sobie sprawę, jak ważne dla naszych obywateli są lasy i że lokalni mieszkańcy oczekują realnego współdecydowania o kształcie ich zagospodarowania. Chcemy słuchać tych głosów. Dlatego powołaliśmy w każdym nadleśnictwie konsultantów ds. dialogu społecznego, zmodyfikowaliśmy nasze wewnętrzne instrukcje i tworzymy przestrzeń na partycypację społeczną – podsumowuje dyrektor Koss.