Międzynarodowy Dzień Lasów 2022

21 marca celebrujemy Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez ONZ. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Lasy a zrównoważona produkcja i konsumpcja”.
21.03.2022

21 marca celebrujemy Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez ONZ. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Lasy a zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Aby włączyć się w obchody MDL zorganizuj wydarzenie i wyślij z niego zdjęcia na adres IDF@fao.org, obejrzyj i udostępnij spot MDL (poniżej), podziel się banerem MDL (w załączeniu), napisz post w mediach społecznościowych, wykorzystując do tego komunikaty kluczowe (umieszczone poniżej) lub zrób zdjęcie swojego ulubionego lasu i podziel się nim ze znajomymi oraz otaguj przekazane materiały  – hashtag  #IntlForestDay. Kliknij po więcej informacji 

Międzynarodowy Dzień Lasów ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę. Każdego roku organizatorzy zachęcają kraje do podejmowania działań takich jak: sadzenie drzew, organizowanie konkursów, wystaw oraz innych inicjatyw z tym związanych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Polscy leśnicy od lat kierują się zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli tak prowadzą prace w lesie, by z nich korzystając i pozyskując drewno nie uszczuplić jego zasobów oraz zachować funkcje przyrodnicze, gospodarcze i społeczne.

W Polsce sektor przemysłu drzewnego zatrudnia aż 500 tys. osób i wytwarza 2,3 proc. PKB. Las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, które na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem. Drewno to surowiec ekologiczny i odnawialny, który może być przyszłością budownictwa.

Drzewa odpowiadają za pochłanianie szkodliwego dla nas dwutlenku węgla i produkują tlen. Jedna dojrzała sosna produkuje tlen niezbędny do życia trzech dorosłych osób! Nie bez przyczyny polskie lasy nazywa się zielonymi płucami. Lasy są pełne olejków eterycznych. Szczególnie korzystne są te z drzew iglastych. Najbardziej znany jest sosnowy, który działa bakteriobójczo, rozgrzewająco, wykrztuśnie, udrażnia drogi oddechowe, stymuluje pracę układu krążenia. Świerkowy natomiast wykazuje działanie antydepresyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, tonizujące i wykrztuśne. Jodłowy działa intensywnie antyseptycznie. To świetne lekarstwo na przeziębienie.

 

Globalne spojrzenie na lasy. Kluczowe komunikaty Międzynarodowego Dnia Lasów 2022:

  1. Sektor leśny generuje 33 miliony miejsc pracy, a produkty z lasów używane są przez miliardy ludzi.

Szacuje się, że ponad połowa światowej produkcji gospodarczej (PKB) zależy od usług ekosystemowych, w tym dostarczanych przez lasy, a ponad połowa ludzi żyjących na świecie wykorzystuje niedrzewne produkty leśne, aby podnieść swój poziom życia.

jak-zmieniaja-sie-lp.jpg

  1. Lasy są niezbędne dla zdrowia planety i dobrostanu człowieka

Lasy pokrywają prawie jedną trzecią powierzchni lądowej Ziemi i dostarczają ludziom towarów takich jak: drewno, paliwo, żywność i pasza. Lasy pomagają przeciwdziałać zmianie klimatu, chronić bioróżnorodność, gleby, rzeki i zbiorniki wodne oraz umożliwiają ludziom bliski kontakt z naturą.

Niemal 30 procent powierzchni w Polsce porastają lasy, obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha. Mówiąc o lasach, nie można zapomnieć o ich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Według danych Lasów Państwowych, dojazd do terenów leśnych z dowolnego miejsca w Polsce trwa najwyżej godzinę, a dla zmotoryzowanych przygotowano łącznie ok. 3000 parkingów i miejsc postojowych. Tereny leśne obejmują 22 000 km szlaków pieszych, ponad 4 000 km szlaków rowerowych, ponad 7000 km tras konnych, 500 pól biwakowych i obozowisk. Elementy leśnej infrastruktury – wiaty, ławki, altanki – świetnie sprawdzają się w roli podpórek podczas rozgrzewki czy rozciągania. Warunki w polskich lasach pozwalają więc zarówno na szybki popołudniowy trening, jak i na dłuższe, aktywne wakacje. Spacer po lesie aktywizuje wszystkie zmysły, wpływa na poprawę nastroju, polepsza naszą kondycję fizyczną, a także ma właściwości lecznicze.

obiekty_rekreacyjno_wypoczynkowe_edukacyjne_wersja2_net_z_logo.jpg

  1. Zrównoważone wykorzystanie lasów pomoże nam przejść do gospodarki opartej na odnawialnych produktach, nadających się do ponownego użycia i recyklingu.

Drewno może być wykorzystywane do różnych celów, wywierając mniejszy wpływ na środowisko niż wiele alternatywnych materiałów. Może być wielokrotnie użyte, a następnie -poddane recyklingowi. W ten sposób zostaje zmniejszony jego ślad materiałowy.

  1. Zwiększenie wykorzystania produktów leśnych przyczynia się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dzięki rozwojowi nauki powstają takie produkty z drewna jak: tekstylia, żywność, materiały budowlane, kosmetyki, biochemikalia, biotworzywa i leki. Zastąpienie mniej zrównoważonych materiałów odnawialnym drewnem i produktami z niego wytworzonymi może zmniejszyć ślad węglowy.

Las to zdrowie.jpg

  1. Zrównoważone drewno jest materiałem niezbędnym do „zazieleniania” miast.

Sektor budowlany odpowiada za prawie 40 procent emisji gazów cieplarnianych na świecie. Nowe technologie pozwalające na wykorzystanie większej ilości drewna w infrastrukturze miejskiej pomagają „zazielenić” nasze miasta. Drewno, prócz tego, że magazynuje węgiel i zapewnia dobrą izolację cieplną, to jeszcze w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi jest mniej energochłonne.  

  1. Lasy mają kluczowe znaczenie dla utrzymania produkcji żywności.

Usługi ekosystemów leśnych – takie jak utrzymanie bioróżnorodności, regulacja klimatu, wpływ na jakość wody i gleby oraz zapylanie – są niezbędne do stworzenia zrównoważonych łańcuchów  rolno-spożywczych i wyżywienia ciągle rosnącej populacji ludzi. Ponadto szacuje się, że ponad 75 procent gospodarstw wiejskich na całym świecie korzysta z żywności, na którą składają się rośliny i zwierzęta leśne.

  1. Potrzebne są dalsze działania, aby powstrzymać wylesiania i degradację.

Od 1990 r. świat stracił 420 milionów hektarów lasów – obszar większy niż Indie. Wylesianie jest przyczyną zmniejszenia powierzchni lasów o około 10 milionów hektarów rocznie, głównie z powodu ekspansji rolnictwa. Zrównoważone zarządzanie lasami może pomóc ograniczyć wylesianie i degradację przyrody, przywrócić zdegradowane obszary naturze oraz zapewnić materiały odnawialne, a ludziom miejsca pracy.

  1. Wybieraj produkty z drewna z legalnych i zrównoważonych źródeł.

Konsumenci mogą przyczynić się do zrównoważonego użytkowania lasów, wybierając produkty z drewna z oznakowaniem lub certyfikatem potwierdzającym, że pochodzą one z legalnych i zrównoważonych źródeł.