LP motorem rozwoju regionalnego

Konferencja poświęcona perspektywom współpracy Lasów Państwowych z powiatem biłgorajskim odbyła się 21 marca w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju.
28.07.2017 | Krzysztof Trębski, DGLP

Konferencja poświęcona perspektywom współpracy Lasów Państwowych z powiatem biłgorajskim odbyła się 21 marca w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, m.in. dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, jego zastępca Andrzej Borowski, szef Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie Jerzy Sądel, miejscowi nadleśniczowie i leśniczowie oraz wójtowie i burmistrzowie kilkunastu gmin z terenu powiatu biłgorajskiego, a także mieszkańcy. – Przyjechaliśmy przedstawić wielki program współpracy Lasów Państwowych z samorządami, dzięki któremu potencjał naszej organizacji będzie mógł skutecznie wspierać rozwój regionów. Projektowane rozwiązania chcemy pilotażowo wdrażać właśnie w powiecie biłgorajskim – wyjaśnił Tomaszewski.

Konferencję, przebiegającą pod hasłem „Las bliżej nas”, zorganizowała posłanka Agata Borowiec (PiS). Zwróciła uwagę, że lesistość wielu gmin w powiecie biłgorajskim sięga nawet 50-70 proc., więc kontakty na różnych płaszczyznach między samorządami i LP są częste. Posłanka przedstawiła raport przygotowany przez władze 14 gmin powiatu biłgorajskiego, zawierający propozycje różnych lokalnych projektów, w których realizacji LP mogłyby uczestniczyć: zarówno „twarde” (budowy, przebudowy lub remonty dróg, nowa infrastruktura turystyczna), jak i „miękkie” (np. programy edukacyjne dla szkół, kampanie ekologiczne). – Najważniejsze są zagłoszone inwestycje w drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne na naszym terenie. Wszystkie one są związane w ten lub inny sposób z gospodarką leśną i przyniosłyby korzyści zarówno mieszkańcom, jak i leśnikom – mówiła Agata Borowiec.  

- Nie jesteśmy oczywiście w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, ale obiecuję, że nasze wsparcie będzie istotne. Wkrótce podpiszę zarządzenie o udziale jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedsięwzięciach wspólnych z m.in. samorządami, które znacznie ułatwi taką współpracę. Mamy na ten cel poważne środki w funduszu leśnym zapewnił dyrektor generalny LP. Konrad Tomaszewski przedstawił programy rozwojowe realizowane w Lasach Państwowych, takie jak powszechna inwentaryzacja różnorodności biologicznej czy program leśnych gospodarstwa węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem mających wpływ na współpracę z samorządami. Poinformował m.in. o reaktywowaniu Forum Leśno-Samorządowego, które ma służyć wymianie poglądów i wypracowywaniu rozwiązań we wzajemnych kontaktach. Przypomniał również, że 535 leśników w całym kraju jest jednocześnie radnymi, będąc łącznikami obu środowisk. – Przy współdziałaniu tego forum gminy będą składały do nas wnioski o wspólne przedsięwzięcia. Przygotujemy też odpowiednią procedurę i serwis internetowy. Będziemy weryfikowali, punktowali i oceniali propozycje, wybierając te najlepsze, w które LP zaangażują się finansowo – wyjaśnił Konrad Tomaszewski. Dodał, że doskonale wpisuje się w to realizowana obecnie konsolidacja regionalnych zakładów LP wokół nowo tworzonego zakładu krajowego, który będzie specjalizował się w reagowaniu na sytuacje kryzysowe w lasach, związane np. z likwidacją skutków różnych klęsk, w wykorzystaniu biomasy, zarządzaniu parkiem maszynowym LP, budownictwie drogowym i właśnie realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządami.

Uczestnicy spotkania wysłuchali również referatów Michała Wyrostkiewicza i Andrzeja Kluczkowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o ekologii zintegrowanej oraz roli biomasy w tworzeniu alternatywnych źródeł energii, a dyrektor generalny LP odpowiadał na pytania burmistrzów, wójtów, mieszkańców. – Cieszę się, że obie strony bliżej poznały wzajemne oczekiwania i istniejące możliwości współdziałania. Jestem wdzięczna Lasom i panu dyrektorowi za zaangażowanie w realizację tego pilotażowego programu właśnie w powiecie biłgorajskim – mówiła posłanka Agata Borowiec. Konrad Tomaszewski zapewnił, że Lasy Państwowe mają silną wolę, by - dzięki swojej samodzielności ekonomicznej i nowym możliwościom stwarzanym przez wdrażane obecnie projekty – stać się kołem zamachowym regionalnego rozwoju.