Listopad pod znakiem edukacji leśnej

Leśnicy z lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych rozpoczęli cykl zajęć leśno-przyrodniczych. Spotkania będą odbywać się w lokalnych ośrodkach i domach kultury.
28.07.2017 | Ewa Szary, RDLP w Lublinie

Leśnicy z lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych rozpoczęli cykl zajęć leśno-przyrodniczych. Spotkania będą odbywać się w lokalnych ośrodkach i domach kultury.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Lasy Państwowe. Zapraszamy – Odwiedź nas i zrozum Las” zorganizowano w sobotę 5 listopada. Na młodych gości w Centrum Kultury w Lublinie czekali leśnicy z nadleśnictw Chełm, Kraśnik, Świdnik i Lubartów. 

Harmonogram spotkań.  

Dla uczestników bezpłatnych zajęć przygotowano zagadki, leśne kalambury, ciekawostki związane z mieszkańcami lasu, filmy o tematyce przyrodniczej, koncert sygnalisty myśliwskiego oraz rozpoznawanie głosów i śladów zwierząt. Dzieci mogły też spróbować swoich sił podczas tworzenia prac plastyczno-artystycznych z wykorzystaniem darów lasu kasztanów, liści i żołędzi. 

Nagrodą za udział w licznych konkursach były leśne gadżety. Dodatkowo przy wyjściu każdy uczestnik warsztatów mógł jeszcze wylosować drobny leśny upominek.
- Dzieci nie trzeba było namawiać do wzięcia udział w przygotowanych zajęciach. Były bardzo zainteresowane tematyką i nie kryły zadowolenia – mówią prowadzący spotkanie leśnicy. Łącznie sobotnie warsztaty prowadziło aż 10 leśników.

Cele prowadzenia edukacji leśnej to m.in.
• upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz
wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,
• podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego
i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu,
• budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników,
• promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego LP; maj 2003 r.

Spotkania prowadzone przez lubelskich leśników będą odbywały się przez cały miesiąc. Leśnicy zaplanowali warsztaty nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy mogą wziąć udział np. w wykładzie „Dary lasu”. 
W przeprowadzenie cyklu spotkań, zarówno dla grup zorganizowanych jak i zajęć otwartych, zaangażowanych jest osiem nadleśnictw z terenu RDLP w Lublinie. To niemal co czwarte nadleśnictwo z terenu lubelskiej dyrekcji LP.

Edukacja leśno-przyrodnicza jest jednym z podstawowych elementów pracy polskich leśników. Lasy pokrywają niemal 1/3 powierzchni Polski, trudno więc pominąć tematykę leśną w edukacji szkolnej.
To właśnie edukacja leśna prowadzona przez leśników wypełnia lukę w przyrodniczej edukacji społeczeństwa.

Dzięki spotkaniom, jak tym prowadzonym przez lubelskich leśników, coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie
z naturą. Rośnie też świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody.

Jak wynika z ostatniego „Raportu z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych”
w 2015 r. niemal 2,2 mln osób, najwięcej dzieci i młodzieży z podstawówek (w wieku 7-12 lat), uczestniczyło w różnych formach zajęć edukacyjnych. Największą popularnością cieszyły się akcje edukacyjne, zajęcia terenowe oraz te prowadzone w izbach leśnych. Zajęć terenowych i wycieczek z przewodnikiem  przeprowadzono ponad 14,1 tys. Średnio, w ciągu roku jedno nadleśnictwo przeprowadza aż 33 zajęcia terenowe. Wszystkie zajęcia prowadzone przez leśników i Lasy Państwowe są bezpłatne.