Leśnicy oddali hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę

W poniedziałek 19 września, na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów, odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”.
21.09.2022 | Maciej Pawłowski, RDLP w Warszawie

W poniedziałek 19 września, na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów, odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”.

Uroczystość poświęcona pamięci leśników-bohaterów rozpoczęła się od mszy polowej odprawionej przez ks. Wiktora Ojrzyńskiego, kapelana leśników, i ks. Mirosława Wasiaka, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Celestynowie.

„ (…) Tej nocy zgładzono Prawdę

W katyńskim lesie,

Bo nawet wiatr, choć był świadkiem,

Po świecie jej nie rozniesie...

Bo tylko księżyc niemowa,

Płynąc nad smutną mogiłą,

Mógłby zaświadczyć poświatą

Jak to naprawdę było...”

 

Marian Hemar - Fragment wiersza „Katyń”

- „Las jest synonimem polskiej ziemi i ojczyzny, dlatego też leśnicy mogą przedstawiać siebie jako strażników polskości. To wielkie słowa, ale też wielkie zobowiązanie” – powiedział w homilii ksiądz Wiktor Ojrzyński.

Po mszy głos zabrał nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów – Artur Dawidziuk, który w imieniu swoim i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie – Marka Romana, przywitał przybyłych na uroczystość gości. Wśród nich znaleźli się: poseł na Sejm – Dariusz Olszewski, pełniący obowiązki dyrektor generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Jakub Kosiński, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Sławomir Mazurek, a także przedstawiciele władz lokalnych oraz kombatanci – płk Zbigniew Zieliński i płk Mieczysław Orzełek. W uroczystościach licznie uczestniczyli również leśnicy, przedstawiciele służb mundurowych oraz nauczyciele i uczniowie okolicznych szkół.

Pełniący obowiązki dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność i pamięć o poległych leśnikach, którzy poświecili swoje życie, by zapewnić nam spokojne warunki życia i pracy. Zwrócił też uwagę na współczesne zagrożenia militarne zza wschodniej granicy i przypominał, że Lasy Państwowe od początku wspierają leśników z Ukrainy broniących swojego kraju.

Na zakończenie uroczystości apel poległych odczytał ppor. Mateusz Skrzypiec, a uczestnicy oddali hołd pomordowanym i złożyli wieńce przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”.