Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, w tej grupie byli także leśnicy.
01.03.2021 | Tadeusz Chrzanowski, RDLP w Toruniu

Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, w tej grupie byli także leśnicy.

Ustanowienie święta Żołnierzy Wyklętych było wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to jest także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

 

 

Żołnierze Niezłomni, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet, jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”.

Przypominamy troje leśników związanych z regionem kujawsko-pomorskim, którzy reprezentują tragiczne pokolenie „Żołnierzy Niezłomnych”. Nadleśniczy Jerzy Wysocki (1905-1946) został zamordowany w Bydgoszczy 21 listopada 1946 r. W latach okupacji, związany był z podziemiem polskim na Kresach. Leśniczy Jan Sikorski ps. Wilk (1922-1946) zginął pod Lipinkami w Borach Tucholskich 3 czerwca 1946 r. podczas próby odbicia go z rąk UB. Najbardziej znana pośród nich sanitariuszka V Brygady Wileńskiej AK Danuta Siedzikówna ps. Inka (1922-1946) została zamordowana 28 sierpnia 1946 r. w więzieniu gdańskim.

 

Ilustrowane biografie wymienionych Leśników Niezłomnych zostały opublikowane w książce „Leśnicy dla Niepodległej”, która ukazała się drukiem w 2018 r.