Leśne Studio Filmowe na medal

Leśne Studio Filmowe zostało uhonorowane Medalem Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody.
28.06.2016 | Elżbieta Trzonek, Leśne Studio Filmowe

Leśne Studio Filmowe zostało uhonorowane Medalem Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody.

Jury doceniło wiedzę i wartość przyrodniczą, filmów, a także wydawnictw multimedialnych, realizowanych przez studio. - To duże wyróżnienie i kolejna nagroda dla naszej filmowej ekipy. Cieszymy się, że w różnych miejscach w Polsce działalność Leśnego Studia Filmowego jest zauważana i doceniana. W końcu filmy o lasach i polskiej przyrodzie operatorzy z Bedonia realizują już od końca lat 70. – powiedział Tomasz Ogrodowczyk, kierownik Leśnego Studia Filmowego, które działa w ramach Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego LP w Bedoniu.

Medal Wiktora Godlewskiego ustanowiono w 1992 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Jest to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, ornitologa i badacza, który tam się urodził i wychował. Godlewski znany jest ze skompletowania bogatych zbiorów okazów różnych gatunków ptaków. Przekazywał je Władysławowi Taczanowskiemu do Gabinetu Zoologicznego Szkoły Głównej w Warszawie. Po zesłaniu w głąb carskiej Rosji za udział w powstaniu styczniowym, wraz z innym zesłańcem, wybitnym przyrodnikiem Benedyktem Dybowskim, prowadził pionierskie badania Syberii Wschodniej i Bajkału. Otrzymał za to medal Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.