Lasy Państwowe partnerem kampanii społecznej "Stop pożarom traw"

1 marca 2024 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, odbyła się inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, która rozpoczyna się właśnie 1 marca i będzie trwała do 30 kwietnia 2024 r.
01.03.2024

1 marca 2024 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, odbyła się inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, która rozpoczyna się właśnie 1 marca i będzie trwała do 30 kwietnia 2024 r.

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, w którym wyraźnie wzra­sta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekono­miczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw pro­wadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejed­nokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Pożary traw to bardzo ważny temat. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, bowiem okres wypalania traw już się zaczął.Co roku mówimy o tym, jak szkodliwe jest wypalanie traw dla społeczeństwa, zwierząt i środowiska. Na pewno nie sprzyja użyźnianiu gleby, jak panuje o tym powszechnie przekonanie - mówił podczas spotkania inauguracyjnego kampanii zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica -
Wypalanie traw degraduje glebę, a co najważniejsze stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W 2023 roku w pożarach tych odnotowano niestety 3 ofiary śmiertelne, a 36 osób zostało rannych. 
Za pośrednictwem tej kampanii społecznej, chciałbym zaapelować do społeczeństwa – proszę nie wypalać traw, to niebezpieczne dla zdrowia i życia!"

Organizatorem wydarzenia była Komenda Główna PSP a współorganizatorami Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji o całej kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, dostępne jest na stronie Komendy Głównej PSP pod linkiem Kampania Stop Pożarom Traw - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Portal Gov.pl

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego tegoroczną edycję kampanii społecznej „Stop pożarom traw”