Jubileusz IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa obchodzi w tym roku 85. rocznicę swojego istnienia. Centralne obchody związane z tym jubileuszem odbyły się w dniach 17-18 czerwca w Sękocinie Starym.
28.07.2017 | Katarzyna Bielawska

Instytut Badawczy Leśnictwa obchodzi w tym roku 85. rocznicę swojego istnienia. Centralne obchody związane z tym jubileuszem odbyły się w dniach 17-18 czerwca w Sękocinie Starym.

- Tyle jesteśmy warci ile możemy dać innym – podkreślał Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IBL inaugurującej centralne obchody jubileuszowe. A że nie jest to bezpodstawne dowodził Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego LP stwierdzając, że Instytut wyposaża leśników w instrumenty do codziennego działania. - Daje nam podstawy do podejmowania merytorycznych, a nawet politycznych decyzji – podkreślał dyrektor.

Więcej na ten temat w lipcowo-sierpniowym wydaniu „Głosu Lasu".

Udziałem gości zgromadzonych na terenie IBL były wystąpienia: władz resortowych, następnie wręczenie odznaczeń wyróżniającym się pracownikom, wykład jubileuszowy prof. Andrzeja Grzywacza oraz film poświęcony historii placówki autorstwa Tomasza Zygmonta, a także niekończące się życzenia dalszego rozwoju. List prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytał prof. Tomasz Borecki.

Spotkanie prowadził Maciej Orłoś, który jest powiązany z instytutem przez swojego dziadka, prof. Henryka Orłosia, dawnego pracownika tej instytucji. Wzajemnym spotkaniom i mniej oficjalnym rozmowom sprzyjały: piękna letnia pogoda oraz program w całości realizowany w plenerze. Spotkanie poprzedziła msza św. odprawiona w miejscowym kościele w intencji pracowników instytutu oraz ich rodzin.

Drugi dzień obchodów został w całości poświęcony konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym zorganizowanej pod hasłem: Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku. Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa przedstawił główny konserwator przyrody Piotr Otawski, natomiast na temat badań w strategii rozwoju LP mówił Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego LP. Referat dotyczący problemów nauk leśnych XXI wieku wygłosił prof. Jacek Hilszczański z IBL. Nie zabrakło też wystąpień zagranicznych gości z Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtenbergii.

Prelegentami podczas sesji kończącej konferencję byli przedstawiciele bądź zespoły reprezentujące trzy wiodące wydziały leśne: w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Zespół z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotował wystąpienie dotyczącey zintegrowanego systemu zarządzania górskimi obszarami leśnymi. Zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął się tematyką biomasy leśnej jako źródła bioenergii i istotnego składnika ekosystemu leśnego, natomiast Michał Zasada z SGGW przedstawił referat, w którym wskazał na naukę i edukację jako szansę leśnictwa XXI wieku.

Za początek IBL przyjmuje się powołanie 10 lipca 1930 r. Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych. Cztery lata później został on przemianowany na Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Inicjatorem utworzenia placówki i jego pierwszym dyrektorem był Jan Teodor Hausbrandt. Przed II wojną światową instytut prowadził badania i ekspertyzy związane głównie z intensyfikacją produkcji leśnej. Po wojnie placówka zyskała obecną nazwę i działała pod nadzorem Ministerstwa Leśnictwa, a potem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Od roku 1974, po raz kolejny, stał się jednostką LP, by od 1990 r. zostać samodzielną jednostką naukową podległą MOŚZNiL, a obecnie ministerstwu środowiska