Certyfikat PEFC dla RDLP w Krośnie na kolejne trzy lata

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze tamtejszej dyrekcji LP.
14.05.2018 | Andrzej Nowakowski, RDLP w Krośnie

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze tamtejszej dyrekcji LP.

Certyfikat został przyznany 10 maja przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system gospodarki leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” otrzymał ocenę pozytywną.

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC został wznowiony i jest ważny do 13 maja 2021 r.

Więcej o certyfikacji w systemie PEFC www.pefc.pl/

Zrównoważona gospodarka leśna to zarządzanie lasami oraz ich użytkowanie w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Potwierdzeniem tego sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, jest wynik audytu przeprowadzonego przez zespół audytorów z Bureau Veritas Polska od 9 do 13 kwietnia w biurze RDLP w Krośnie oraz w nadleśnictwach Narol, Lubaczów, Dukla, Stuposiany i Oleszyce.

Podczas audytu wznawiającego, sprawdzane były działania leśników oraz dokumentujące je materiały potwierdzające prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami, jakie stawia system PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Ze szczególną uwagą audytorzy odnieśli się do biernych i czynnych metod gospodarki leśnej na obszarach przyrodniczo cennych, które z dużą starannością sprawdzano pod kątem kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Podczas wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem lasu przez kooperujących z nadleśnictwami, przedsiębiorców leśnych, czyli Zakłady Usług Leśnych, kontroli poddano istotne zagadnienia z zakresu BHP.

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa i wiodącym systemem certyfikacji w Unii Europejskiej. Obecnie organizacja PEFC certyfikuje 313 mln ha lasów na całym świecie, a ponad 19.800 firm i organizacji certyfikuje swoje produkty w tym systemie w ramach łańcucha dostaw PEFC CoC (Chain of Custody certification).

- Certyfikacja PEFC jest wiodącą i powszechną w całej zachodniej Europie, a nasi najbliżsi sąsiedzi: Słowacy, Czesi, Niemcy i Austriacy posiadają rozbudowane łańcuchy dostaw właśnie w tym systemie - mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Cieszymy się, że niezależna firma potwierdziła profesjonalizm i zaangażowanie leśników w prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, co pozwala na odpowiedzialny obrót drewna dla rodzimych i zagranicznych odbiorców z sektora papierniczo-drzewnego.