Zrąb

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
  • powierzchnia w lesie, gdzie odbywa się ścinka drzew, poręba, również obszar pozostały po usunięciu drzewostanu
  • wycinanie drzew, oczyszczanie z gałęzi i korowanie.