Wiek dojrzałości rębnej, wiek rębności

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wiek, w którym drzewostan (lub drzewo) najlepiej spełnia określony cel produkcji; przy ustalaniu wieku rębności uwzględnia się m.in. założenia ekonomiczne, funkcje społeczne lasów, jakość i zdrowotność drzewostanów, z tego względu wyznaczenie wieku rębności nie może być jednoznaczne.