Użytki przygodne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Srewno pozyskiwane w wyniku cięć sanitarnych, związanych z koniecznością usunięcia posuszu, wiatrołomów, wywrotów itp. w drzewostanach różnych klas wieku (z wyjątkiem upraw i młodników).