Szkody łowieckie

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych w sąsiedztwie lasów na skutek zjadania hodowanych roślin, ich wydeptywania, łamania itp.; szkody w lasach polegają na uszkadzaniu odnowień lasu, zgryzaniu pączków, liści i pędów młodych drzewek, spałowaniu i ogryzaniu drzew starszych.