Synantropizacja

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Przystosowywanie się organizmów do życia w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, także przemiany zachodzące w zbiorowiskach roślin i zwierząt pod wpływem człowieka i jego gospodarki.