Symbioza, współżycie

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Naturalne współżycie dwóch lub więcej organizmów należących do odmiennych gatunków (symbiontów), z którego każdy odnosi korzyść; mniej lub bardziej ścisłą więzią ekologiczną łączącą organizmy jest głównie pokarm, obrona, lokomocja, ew. powiązanie ich metabolizmu, np. symbioza roślin wyższych z grzybami (mikoryza).