Saprofity, roztocza

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Organizmy cudzożywne czerpiące pokarm z rozkładu martwych szczątków organicznych; saprofitami są m.in. liczne bakterie oraz grzyby; roztocza spełniają podstawową funkcję w krążeniu pierwiastków w przyrodzie – rozkładają materię organiczną na związki proste, z których część zużywają, a część pozostawiają w przyrodzie.