Remiza

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Śródpolne skupisko drzew i krzewów z podszytem lub miejsce w lesie obsadzone roślinnością zielną i krzewiastą, zakładane jako osłona dla zwierzyny, miejsce rozrodu i dodatkowego żeru.