Rębnia stopniowa

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rodzaj rębni obejmujący kilka typów cięć odnowieniowych, zwykle gniazdowych i brzegowych, niekiedy jeszcze innych, rozłożonych w czasie, których efektem są drzewostany mieszane, różnowiekowe, o złożonej strukturze przestrzennej; w rębni stopniowej wykorzystuje się kilka lat nasiennych.